Pravila o direktnom marketingu

Vaš pristanak na obaveštavanje o našim proizvodima uslugama

Saglasni ste da se, poručivanjem našeg proizvoda, registracijom na naš sajt ili ukoliko ste na drugi način nama ostavili Vaše lične podatke i informacije (kao što je npr. adresa stanovanja, email adresa, br. telefona i sl), smatra da ste prihvatili kompletne uslove našeg poslovanja.

U tom smislu ste nama dali izričit pristanak da Vas obaveštavamo o našem asortimanu, promocijama i ponudi naših proizvoda putem telefona, faksa, elektronskom poštom i drugim sredstvima elektronske komunikacije i komunikacije na daljinu, a shodno članu 38 Zakona o zaštiti potrošača koji reguliše neposredno oglašavanje i Vaš prethodni pristanak na isto. U tom smislu će se na sajtu prilikom registracije automatski pojaviti stiklirana polja koja se smatraju davanjem Vašeg pristanka na napred navedeno. Ukoliko ne želite da dobijate promotivne poruke sa naše strane imate opciju da navedena polja odštiklirate jednostavnim klikom na ta polja.

Šta Pravila o direktnom marketing objašnjavaju ?

Ova Pravila o diketnom marketing (u daljem tekstu “Pravila”) objašnjavaju kako naša kompanija može da koristi Vaše lične podatke ili informacije za potrebe direktnog marketinga.

Šta je direktni marketing?

Direktni marketing je marketing koji je usmeren na određene pojedince za razliku od, na primer, reklama u novinama koje se smatraju marketingom, ali ne predstavljaju direktan marketing jer nisu usmerene konkretno na Vas kao pojedinca.

Kakav direktni marketinga možete da dobijete od nas?

Direktni marketing koji Vam šaljemo u vidu poruka ili obaveštenja sadrži informacije o našim postojećim ili novim proizvodima i uslugama, specijalnim ponudama, promocijama i sl. (u daljem tekstu "Promocije"). Naša kompanija može obavljati svoje Promocije marketinških kampanja samostalno ili preko marketinških agencija.

Direktni marketing u vidu poruka ili obaveštenja možete dobiti od nas kao rezultat porudžbine koju ste poručili preko našeg sajta, putem telefona ili u slučaju da ste neposredno poručili proizvode u našim lokalima.

Pored Pravila o direktnom marketingu, mi imamo i posebnu Politiku privatnosti na našem sajtu koja pruža više informacija o našem postupanju sa Vašim ličnim podacima.

Izmene Pravila o direktnom marketingu

U skladu sa usaglašavanjem ovih Pravila, ne samo sa novim zakonima i propisima, već i sa našim poslovnim planovima i ciljevima, mi možemo izmeniti Pravila o direktnom marketingu s vremena na vreme. Savetujemo Vam da redovno proveravate na našem sajtu da li je bilo kakvih izmena kako bi ste bli sigurni da ste upoznati sa važećom verzijom Pravila.

Kome bi mogli da prosledimo informacije koje se tiču Vas i zašto?

Mi ne dajemo Vaše lične podatke trećim licima koja ne rade za nas ili sa kojima nemamo poslovnu saradnju. Kompanije koje pružaju usluge u naše ime (kao npr. marketinške agencije) prethodno moraju imati našu saglasnost za eventualno korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga.

Saglasni ste da ostale informacije koje eventulano dobijemo od Vas (osim ličnih podataka) možemo koristiti slobodno i bez ograničenja.

Molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti za informacije o tome kada se može desiti da delimo vaše lične podatke i informacije sa trećim licima (kao što su kompanije koje pružaju usluge za nas ili u slučaju da imamo zakonsku obavezu da ih otkrijemo).

Šta ako više ne želite da primate poruke o Promocijama u vezi sa direktnim marketingom?

Ako odlučite da više ne želite da primate poruke o našim Promocijama u vezi sa direktnim marketingom, možete to učiniti slanjem mail-a marketing@bigpizza.rs.

Svaki takav zahtev ćemo razmotriti i shodno tome ćemo da prestanemo da Vam šaljemo poruke koje se tiču direktnog marketinga odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema Vašeg zahteva, pod uslovom da Vaš zahtev ​​sadrži sve potrebne informacije kako bi se nama omogućilo da sprovedemo navedeno.

Koga možete da kontaktirate ukoliko imate pitanja u vezi sa Pravilima o direktnom marketingu?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Pravilima direktnog marketinga, obratite se našoj marketinškoj službi na e-mail marketing@bigpizza.rs

Korisnički Servis

Mi želimo da obezbedimo standardno dobru i kvalitetnu uslugu za vas, ali ponekad može da se desi nešto nepredviđeno. Ukoliko se tako nešto desi, potrebno je da imamo saznanje o tome kako bi eventalno poboljšali pružanje naših usluga. Mi razmatramo sve preporuke naših kupaca veoma ozbiljno i u tom smislu nam možete poslati vaše predloge, preporuke i sl. putem kontakt forme na sajtu u okviru stranice “Reklamacije”

Vaš Restoran

,

Online poručivanje je danas moguće od

Radno vreme

Mapa restorana
Restoran