BigPizza
Loading...

"BIGPIZZA DEDA MRAZ 3"

BigPizza Deda Mraz 3 Informacije o načinu dobijanja nagrada predstavljaju deo ovih uslova i odredbi i samim učešćem u ovoj promociji, ovi uslovi i odredbe se smatraju prihvaćenim od strane korisnika. Učešće je besplatno i svi učesnici moraju da imaju stalni boravak u Republici Srbiji sa prebivalištem u Beogradu ili Novom Sadu. Zaposleni u BigPizza® nisu kvalifikovani za učešće u ovoj promociji. Promocija počinje 24.12.2020 god. i prestaje zaključno sa 7.1.2021 god. (“promotivni period”). Kako bi učestvovali u promociji potrebno je da u toku promotivnog perioda odgovorite na pitanje na najkreativniji način na BigPizza® Instagram stranici i ispunite ostale zahteve u skladu sa instrukcijama iz posta (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/) BigPizza® zadržava pravo da, u bilo koje vreme, proveri ispravnost prijava i učesnika (uključujući identitet i mesto stanovanja učesnika) i diskvalifikuje svakog učesnika koji vrši bilo koju radnju koja je u suprotnosti sa ovim uslovima. Propust od strane BigPizza® da izvrši bilo koje svoje pravo u bilo kojoj fazi u okviru promotivnog perioda, ne predstavlja odricanje tih prava. Nevažećim će se smatrati svako učešće koje je nepotpuno ili nije u skladu sa uputstvom u okviru ove promocije. Jedan učesnik će moći da dobije samo jednu nagradu, iako će moći da konkuriše za više nagrada ali sa po jednim odgovorom za svaku od nagrada. Komisija će biti sastavljena od 5 članova. Najkreativniji odgovor na svako pitanje, komisija će glasanjem, na osnovu sopstvenog nahođenja, proglasiti pobednika za svaku nagradu ponaosob. Za svaku od nagrada proglašenje pobednika će biti do 11.1.2021 godine, a dodela nagrada nakon toga po dogovoru. Objavljivanje će se obaviti na Instagram nalogu BigPizza® (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/) . Ukoliko dobitnik određene nagrade ne odgovori na tražene podatke BigPizze, nagrada će se čuvati narednih 7 dana nakon čega će se drugoplasiranom dobitniku uručiti ta nagrada. Komisija zadržava parvo da za svaku od nagrada odredi i rezervnog dobitnika,kao drugi najkreativniji odgovor za svaku nagradu, ukoliko prvobitni dobitnik ne ispunjava neki od ovih uslova. Ovo je igra veštine i kreativnosti i faktor sreće nema uticaja na dobijanje nagrade. Ukoliko određena nagrada ne bude dostupna iz razloga više sile tj. nepredviđenih okolnosti na koje BigPizza® nije mogla imati uticaja , BigPizza® zadržava pravo davanja druge nagrade koja ima jednaku maloprodajnu vrednost. Svi odgovori na pitanja postaju vlasništvo BigPizze (MIM Team Food doo) i kompanija može koristiti svaki od odgovora u svoje marketinške svrhe bez posebne i naknadne saglasnosti korisnika koji je poruku napisao. Učesnik se slaže da nadoknadi sve eventualne troškove tužbi, ukoliko je njegov odgovor na pitanje povredio bilo koji slogan trećih lica. Odogovori ne smeju biti uvredljivog sadržaja i BigPizza® zadržava parvo da takve učesnike odmah diskvalifikuje i njihov odgovor obriše. Takođe, diskvalifikovan će biti svako ko narušava reputaciju BigPizze kroz svoj odgovor koji bude objavio u vezi sa učeščem u ovoj promociji. Učesnik se odriče prava naknade bilo kojih dodatnih troškova koji su mogli da proisteknu samim učešćem u ovoj nagradnoj igri. BigPizza® je nagrade obezbedila od trećih lica i samim tim ne snosi odgovornost na garantni rok, ispravnost i druge slučajeve koji nisu pod kontrolom BigPizza® Promoter je MIM Team Food doo (BigPizza®), ulica Andre Nikolića br 1-3, 11000 Beograd, PIB: 107859681, MB: 20884827.