BIG Pizza
Loading...

"BIGPIZZA & STAR WARS"

BigPizza & Star Wars

 

Informacije o načinu dobijanja nagrada predstavljaju deo ovih uslova i odredbi i samim učešćem u ovoj promociji, ovi uslovi i odredbe se smatraju prihvaćenim od strane korisnika. Učešće je besplatno i svi učesnici moraju da imaju stalni boravak u Republici Srbiji sa prebivalištem u Beogradu ili Novom Sadu, da imaju 18 ili više godina ili da imaju nadzor starije osobe. Zaposleni u BigPizza® nisu kvalifikovani za učešće u ovoj promociji. Promocija počinje 26.04.2020 god. i prestaje zaključno sa 04.05.2020 god. (“promotivni period”). Kako bi učestvovali u promociji potrebno je da u toku promotivnog perioda odgovorite na pitanje na najkreativniji način na BigPizza® Instagram stranici ili Facebook stranici i (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/ ili  https://www.facebook.com/BigPizzaRS/). Potrebno je da profil učesnika bude otključan.

BigPizza® zadržava pravo da, u bilo koje vreme, proveri ispravnost prijava i učesnika (uključujući identitet, starost i mesto stanovanja učesnika) i diskvalifikuje svakog učesnika koji vrši bilo koju radnju koja je u suprotnosti sa ovim uslovima. Propust od strane BigPizza® da izvrši bilo koje svoje pravo u bilo kojoj fazi u okviru promotivnog perioda, ne predstavlja odricanje tih prava. Nevažećim će se smatrati svako učešće koje je nepotpuno ili nije u skladu sa uputstvom u okviru ove promocije.

 

Nagrada:

  • Konzola Playstation 4  500G Slim Fortnite Neo Versa + Star Wars poklon figura

 

Komisija će biti sastavljena od 5 članova. Najkreativniji odgovor na pitanje, komisija će glasanjem, na osnovu sopstvenog nahođenja, proglasiti pobednika. Proglašenje pobednika će biti 05.05.2020 godine, a  dodela nagrada obaviće se u dogovoru sa dobitnikom i u zavisnosti od policijskog časa. Objavljivanje će se obaviti na Instagram I Facebook nalogu BigPizza®. Ukoliko  dobitnik nagrade ne odgovori na tražene podatke BigPizze, nagrada će se čuvati narednih 7 dana nakon čega će se drugoplasiranom dobitniku uručiti nagrada. Komisija zadržava parvo da za nagradu odredi i rezervnog dobitnika,kao drugi najkreativniji odgovor, ukoliko prvobitni dobitnik ne ispunjava neki od ovih uslova. Ovo je igra veštine i kreativnosti i faktor sreće nema uticaja na dobijanje nagrade. Ukoliko nagrada ne bude dostupna iz razloga više sile tj. nepredviđenih okolnosti na koje BigPizza® nije mogla imati uticaja , BigPizza® zadržava pravo davanja druge nagrade koja ima jednaku maloprodajnu vrednost. Svi odgovori na pitanja postaju vlasništvo BigPizze (MIM Team Food doo) i kompanija može koristiti svaki od odgovora u svoje marketinške svrhe bez posebne i naknadne saglasnosti korisnika koji je poruku napisao. Učesnik se slaže da nadoknadi sve eventualne troškove tužbi, ukoliko je njegov odgovor na pitanje povredio bilo koji slogan trećih lica. Odogovori ne smeju biti uvredljivog sadržaja i BigPizza® zadržava parvo da takve učesnike odmah diskvalifikuje i njihov odgovor obriše. Takođe, diskvalifikovan će biti svako ko narušava reputaciju BigPizze kroz svoj odgovor koji bude objavio u vezi sa učeščem u ovoj promociji. Učesnik se odriče prava naknade bilo kojih dodatnih troškova koji su mogli da proisteknu samim učešćem u ovoj nagradnoj igri. BigPizza® je nagradu obezbedila od trećeg lica i samim tim ne snosi odgovornost na garantni rok, ispravnost i druge slučajeve koji nisu pod kontrolom BigPizza®

 

Promoter je MIM Team Food doo (BigPizza®), ulica Andre Nikolića br 1-3, 11000 Beograd, PIB: 107859681, MB: 20884827.