BigPizza
Loading...

NAGRADNI KONKURS "OSVOJI KARTE"

Nagrada : 2x karte za fudbalsku utakmicu Portugalija - Francuska, koja se igra u Budimpešti 23. juna 2021. Informacije o načinu dobijanja nagrade predstavljaju deo ovih uslova i odredbi i samim učešćem u ovoj promociji, ovi uslovi i odredbe se smatraju prihvaćenim od strane korisnika. Na učešće imaju pravo svi sa stalnim boravkom u Republici Srbiji. Zaposleni u BigPizza® nisu kvalifikovani za učešće u ovoj promociji. Promocija počinje 17.05.2021. god. i prestaje zaključno sa 13.06.2021 god. (“promotivni period”). Kako bi učestvovali u promociji, potrebno je da u toku promotivnog perioda učesnik: • Napravi fotografiju sa prijateljima u fudbalskom ambijentu , • Taguje prijatelje i bigpizza_rs, • Sačuva fiskalni račun gde se vidi da je napravljena porudžbina putem BigPizza dostave u toku promotivnog perioda, Fotografija sa najviše like-ova 14.06.2021. god. u 10h biće proglašena pobednikom nagradnog konkursa u toku dana. Ukoliko više učesnika bude imalo isti broj like-ova na fotografiji, tada ćemo pobednika proglasiti onim učesnikom koji bude imao najviše tagovanih prijatelja na fotografiji, uzećemo u obzir da li je share-ovan ili okačen na story post sa Nagradnim konkursom I slično. Konkurs se održava samo na BigPizza Instagram stranici (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/) BigPizza® zadržava pravo da, u bilo koje vreme, proveri ispravnost prijava i učesnika (uključujući identitet i mesto stanovanja učesnika) i diskvalifikuje svakog učesnika koji vrši bilo koju radnju koja je u suprotnosti sa ovim uslovima. Propust od strane BigPizza® da izvrši bilo koje svoje pravo u bilo kojoj fazi u okviru promotivnog perioda, ne predstavlja odricanje tih prava. Nevažećim će se smatrati svako učešće koje je nepotpuno ili nije u skladu sa uputstvom u okviru ove promocije. Proglašenje pobednika će biti 14.06.2021 godine, a dodela nagrada nakon toga po dogovoru. Objavljivanje će se obaviti na Instagram nalogu BigPizza® (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/). Ukoliko dobitnik nagrade ne odgovori na tražene podatke BigPizze, nagrada će se čuvati narednih 3 dana nakon čega će se drugoplasiranom dobitniku uručiti ta nagrada. BigPizza zadržava pravo da za nagradu odredi i rezervnog dobitnika, ukoliko prvobitni dobitnik ne ispunjava neki od ovih uslova. Ovo je igra veštine i kreativnosti i faktor sreće nema uticaja na dobijanje nagrade. Ukoliko nagrada ne bude dostupna iz razloga više sile tj. nepredviđenih okolnosti na koje BigPizza® nije mogla imati uticaja , BigPizza® zadržava pravo davanja druge nagrade. Sve fotografije postaju vlasništvo BigPizze (MIM Team Food doo) i kompanija može koristiti svaki od fotografija u svoje marketinške svrhe bez posebne i naknadne saglasnosti korisnika. Učesnik se slaže da nadoknadi sve eventualne troškove tužbi, ukoliko je njegov odgovor I fotografija povredila bilo koji slogan trećih lica. Odogovori I fotografija ne smeju biti uvredljivog sadržaja i BigPizza® zadržava pravo da takve učesnike odmah diskvalifikuje i njihov post obriše. Takođe, diskvalifikovan će biti svako ko narušava reputaciju BigPizze kroz svoj odgovor koji bude objavio u vezi sa učeščem u ovoj promociji. Učesnik se odriče prava naknade bilo kojih dodatnih troškova koji su mogli da proisteknu samim učešćem u ovoj nagradnoj igri. BigPizza® je nagradu obezbedila od trećih lica i samim tim ne snosi odgovornost na garantni rok, ispravnost i druge slučajeve koji nisu pod kontrolom BigPizza®. Promoter je MIM Team Food doo (BigPizza®), ulica Andre Nikolića br 1-3, 11000 Beograd, PIB: 107859681, MB: 20884827.