BIG Pizza
Loading...

"NAPRAVI SVOJU PIZZU"

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Napravi svoju pizzu” 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA MIM TEAM FOOD d.o.o. Beograd, Andre Nikolića 1-3, 11000 Beograd (u daljem tekstu Organizator). 2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA Nagradni konkurs organizuje se pod nazivom „Napravi svoju pizzu” (u daljem tekstu: Konkurs) preko Facebook fan strane na adresi https://www.facebook.com/BigPizzaRSkao i Instagram fan strane na adresi https://www.instagram.com/bigpizza_rs (u daljem tekstu: fan strana). Konkurs se organizuje od 05.10.2020. do 30.11.2020. godine. 3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA Konkurs se organizuje na teritoriji dostavnih zona Beograda i Novog Sada. 4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA NA NJEMU Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici društvenih mreža Facebook i Instagram sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji su korisnici Facebook-a i Instagrama-a i prihvataju pravila istih, kao i uslove učešća u nagradnom Konkursu. Za učešće na Konkursu potrebno je da se učesnik registruje ili uloguje na svoj postojeći nalog na www.bigpizza.rs, nakon toga u jelovniku bira opciju “Napravi svoju pizzu” gde ima mogućnost da sam odabere sastojke i kreira svoju kombinaciju, nakon čega se vrši porudžbina. Na kraju formira naziv pizze i share-uje fotografiju pizze na svoj Facebook ili Instagram profil sa #BigPizza, #NapraviSvojuPizzu I taguj @bigpizza_rs (za Instagram), @BigPizzaRS (za facebook). Kako bi fotografija bila vidljiva, potrebno je da profil učesnika bude otključan. Na konkursu nije moguće učestvovati preko call centra. Komisija koju čine organizatori bira TOP 4 originalne porudžbine koje će uvrstiti u svoju ponudu tokom celog novembra meseca. Najprodavanija Dobija Samsung Galaxy A71, a druga najprodavanija Huawei Honor 20. Konkurs traje od 05.10.2020. do 30.11.2020. godine. Prikupljanje NSP pizza traje do 05.11.2020. godine u 12h. Proglašenje dobitnika nagrade biće 01.12.2020. godine. Ukoliko se dogodi da postoje dve identične NSP pizze, prednosti ima NSP pizza koja je prva poručena. Registracijom na bigpizza.rs, BigPizza IOS ili Android aplikaciji, kreiranjem svoje pizze i share-ovanjem na društvene mreže, učesnik se saglašava sa opštim pravilima ovog nagradnog konkursa i saglasan je da se sva autorska prava regulisana Zakonom o autorskim pravima prenose na Organizatora bez ograničenja i bez naknade. 5. VRSTA NAGRADA • Najprodavanija NSP porudžbina dobija Samsung Galaxy A71 • Druga po redu najprodavanija NSP porudžbina dobija Huawei Honor 20 Pobednik Konkursa nema pravo da zahteva nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku Konkursa. 6. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA Učesnik koji osvoji nagradu biće kontaktiran od strane Organizatora. Organizator će na Facebook i Instagram stranici objaviti vizual u skladu sa Konkursom i tekst u kojem proglašava pobednika Konkursa. Od dobitnika će se tražiti dostavljanje sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresa i e-mail korisnika. Ukoliko Organizator ne bude bio u mogućnosti da kontaktira dobitnika putem podataka koje je ostavio, dobitnik je dužan da Organizatoru dostavi dodatne podatke putem kojih Organizator može stupiti u kontakt s njim u roku od 8 dana od dana objavljivanja dobitnika na Facebook i Instagram stranici. Ukoliko ne dođe do toga, nagrada će biti dodeljena sledeće plasiranom. Prilikom obaveštavanja o osvojenoj nagradi Organizator će obavestiti dobitnika o datumu i mestu predaje nagrade. Od pobednika će se tražiti saglasnost da njegovi lični podaci, koji predstavljaju njegov identitet, mogu biti objavljeni. Davanjem saglasnosti pobednik daje pristanak da Organizator može koristiti njegove lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresu, e-mail korisnika i fotografiju. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da pruži na uvid Organizatoru važeću ličnu ispravu - ličnu kartu ili pasoš, kako bi se neosporno utvrdio njegov identitet. Ukoliko iz važeće lične isprave Organizator utvrdi da dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nagrada će biti dodeljena sledeće plasiranom učesniku. U slučaju da je pobednik maloletno lice, prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu staratelja sa ličnom ispravom. Ukoliko učesnik Konkursa ne postupi po ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju nagrada pripada sledeće plasiranom. Nagrada će biti dodeljena u roku od 30 dana od dana proglašenja dobitnika. Učesnik ne snosi nikakve poreze, obaveze ni naknade direktno povezane sa nagradom. 7. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti pravila Konkursa je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije iz daljeg takmičenja učesnika koji je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način ometa igru, Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz Konkursa, bez daljeg obrazloženja. 8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA Pravo učestvovanja na Konkursu nemaju zaposleni Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća); lica koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobednika; sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica. Učestvujući na ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila. 9. PUBLICITET Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko pobede, njihovo ime i prezime mogu koristiti za potrebe Organizatora bez naknade, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. 10. PREKID KONKURSA Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na fan strani. 11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na svojoj fan stranici. 12. KONTAKT U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Konkursa, korisnik se može obratiti Organizatoru putem poruka na adresi: utisak@bigpizza.rs 13. OSTALO Organizator Konkursa ne preuzima nikakvu odgovornost za opštu upotrebu sajta Facebook i Instagram. Ovaj Konkurs ni na koji način ne sponzoriše, ne odobrava niti sprovodi Facebook i Instagram, niti je sa njima povezan ni na koji drugi način. Razumljivo je da svoje podatke dajete kompaniji MIM TEAM FOOD DOO, a ne kompanijama Facebook i Instagram. Dostavljene lične podatke učesnika Konkursa Organizator će koristiti isključivo radi kontaktiranja pobednika i u svrhu sprovođenja Konkursa, a Organizator se obavezuje da će te podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.