BIG Pizza
Loading...

"ĆAO LETO"

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Ćao leto”

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

MIM TEAM FOOD d.o.o. Beograd, Andre Nikolića 1-3, 11000 Beograd (u daljem tekstu Organizator).

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs organizuje se pod nazivom Ćao leto (u daljem tekstu: Konkurs) preko Instagram fan strane na adresi  https://www.instagram.com/bigpizza_rs (u daljem tekstu: fan strana). Konkurs se organizuje od 12. 09.2019. do 22.09.2019. godine.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Beograda i Novog Sada.

 

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA NA NJEMU

Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici društvene mreže Instagram sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji su korisnici Instagrama-a i prihvataju pravila istih, kao i uslove učešća u nagradnom Konkursu. 

Za učešće na Konkursu potrebno je da učesnik odgovori na pitanje na najkreativniji način na BigPizza® Instagram stranici I ispunite ostale zahteve u skladu sa instrukcijama  iz posta.

Komisija će biti sastavljena od 5 članova. Najzanimljivije komentare, komisija će glasanjem, na osnovu sopstvenog nahođenja, proglasiti pobednika za svaku od nagrada.

Konkurs traje od 12.09.2019. do 22.09.2019. godine.

Proglašenje dobitnika nagrada biće 25.09.2019. godine.

 

5. VRSTA NAGRADA

1. Putovanje u Istanbul za 3 osobe, sa tri noćenja u hotelu sa 3 zvezdice 7.11.2019.

2. Dva vaučera za The Witch escape room u terminu po dogovoru

3. Dva vaučera za besplatne termine u Paintball Park Beograd

4. Dva vaučera IOANNA mezoterapija I skin skener pregled

5. Vaučer za dve osobe u Living Well SPA centar

6. Aplle TV

7. Besplatan termin za gledanje utakmice po izboru u SportRooms-u

8. 3 knjige 24 kitchen

9. SP4 FIFA 20

Pobednik Konkursa nema pravo da zahteva nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku Konkursa.

 

6. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Učesnik koji osvoji nagradu biće kontaktiran od strane Organizatora. Organizator će na Facebook i Instagram stranici objaviti pobednika Konkursa. Od dobitnika će se tražiti dostavljanje  sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresa i e-mail korisnika. Ukoliko Organizator ne bude bio u mogućnosti da kontaktira dobitnika putem podataka koje je ostavio, dobitnik je dužan da Organizatoru dostavi dodatne podatke putem kojih Organizator može stupiti u kontakt s njim u roku od 8 dana od dana objavljivanja dobitnika na Facebook i Instagram stranici. Ukoliko ne dođe do toga, nagrada će biti dodeljena sledeće plasiranom. Prilikom obaveštavanja o osvojenoj nagradi Organizator će obavestiti dobitnika o datumu i mestu predaje nagrade. Od pobednika će se tražiti saglasnost da njegovi lični podaci, koji predstavljaju njegov identitet, mogu biti objavljeni. Davanjem saglasnosti pobednik daje pristanak da Organizator može koristiti njegove lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresu, e-mail korisnika i fotografiju. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da pruži na uvid Organizatoru važeću ličnu ispravu - ličnu kartu ili pasoš, kako bi se neosporno utvrdio njegov identitet. Ukoliko iz važeće lične isprave Organizator utvrdi da dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nagrada će biti dodeljena sledeće plasiranom učesniku. U slučaju da je pobednik maloletno lice, prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu staratelja sa ličnom ispravom. Ukoliko učesnik Konkursa ne postupi po ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju nagrada pripada sledeće plasiranom.

Nagrada će biti dodeljena u roku od 30 dana od dana proglašenja dobitnika.

Učesnik ne snosi nikakve poreze, obaveze ni naknade direktno povezane sa nagradom.

 

7. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti pravila Konkursa je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije iz daljeg takmičenja učesnika koji je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način ometa igru, Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz Konkursa, bez daljeg obrazloženja.

 

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pravo učestvovanja na Konkursu nemaju zaposleni Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća); lica koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobednika; sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica.

Učestvujući na ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

9. PUBLICITET

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko pobede, njihovo ime i prezime mogu koristiti za potrebe Organizatora bez naknade, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

 

10. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na fan strani.

 

11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na svojoj fan stranici.

 

12. KONTAKT

U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Konkursa, korisnik se može obratiti Organizatoru putem poruka na adresi: utisak@mimteamfood.rs

 

13. OSTALO

Organizator Konkursa ne preuzima nikakvu odgovornost za opštu upotrebu sajta Facebook i Instagram. Ovaj Konkurs ni na koji način ne sponzoriše, ne odobrava niti sprovodi Facebook i Instagram, niti je sa njima povezan ni na koji drugi način. Razumljivo je da svoje podatke dajete kompaniji MIM TEAM FOOD DOO, a ne kompanijama Facebook i Instagram. Dostavljene lične podatke učesnika Konkursa Organizator će koristiti isključivo radi kontaktiranja pobednika i u svrhu sprovođenja Konkursa, a Organizator se obavezuje da će te podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.