BIG Pizza
Loading...

"NAPRAVI SELFIE"

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Napravi Selfie”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

MIM TEAM FOOD d.o.o. Beograd, Andre Nikolića 1-3, 11000 Beograd (u daljem tekstu Organizator).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs organizuje se pod nazivom „Napravi selfi” (u daljem tekstu: Konkurs) preko Facebook fan strane na adresi https://www.facebook.com/BigPizzaRS,  kao i Instagram fan strane na adresi  https://www.instagram.com/bigpizza_rs (u daljem tekstu: fan strana). Konkurs se organizuje u periodu od 10. 05.2019. do 09.06.2019. godine.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Beograda i Novog Sada.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA NA NJEMU

Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici društvenih mreža Facebook i Instagram sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji su korisnici Facebook-a i Instagrama-a i prihvataju pravila istih, kao i uslove učešća u nagradnom Konkursu.  

Za učešće na Konkursu potrebno je da učesnik napravi porudžbinu za preuzimanje, putem online-a ili call centra na broj 066/441-441, u nekom od BigPizza objekata. Prilikom preuzimanja porudzbine potrebno je da se učesnik slika sa porudžbinom  u našem objektu. Potrebno je da se na slici jasno vidi naš proizvod kao i da se vidi da je slika u našem objektu. Nakon toga učesnik share-uje fotografiju na svoj Facebook ili Instagram profil u opisu ime objekta ili ulice BigPizza objekta u kom je preuzeo porudžbinu i slikao se i taguje @bigpizza_rs  (za Instagram), @BigPizzaRS (za facebook). Kako bi fotografija bila vidljiva, potrebno je da profil učesnika bude otključan.

Komisija će biti sastavljena od 5 članova. Najzanimljivije fotografije, komisija će glasanjem, na osnovu sopstvenog nahođenja, proglasiti pobednika za oba telefona. Jedan pobednik biće izabran sa društvene mreže Facebook, a drugi pobednik sa društvene mreže Instagram.

Konkurs traje od 10.05.2019. do 09.06.2019. godine.

Proglašenje dobitnika nagrade biće 10.06.2019. godine.

Poručivanjem I sharovanjem na društvene mreže, učesnik se saglašava sa opštim pravilima ovog nagradnog konkursa i saglasan je da se sva autorska prava regulisana Zakonom o autorskim pravima prenose na Organizatora bez ograničenja i bez naknade.

5. VRSTA NAGRADA

  • 2 x najnovija Tesla smarthphone 6.4 light

Pobednik Konkursa nema pravo da zahteva nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku Konkursa.

6. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Učesnik koji osvoji nagradu biće kontaktiran od strane Organizatora. Organizator će na Facebook i Instagram stranici objaviti vizual u skladu sa Konkursom i tekst u kojem proglašava pobednika Konkursa. Od dobitnika će se tražiti dostavljanje sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresa i e-mail korisnika. Ukoliko Organizator ne bude bio u mogućnosti da kontaktira dobitnika putem podataka koje je ostavio, dobitnik je dužan da Organizatoru dostavi dodatne podatke putem kojih Organizator može stupiti u kontakt s njim u roku od 8 dana od dana objavljivanja dobitnika na Facebook i Instagram stranici. Ukoliko ne dođe do toga, nagrada će biti dodeljena sledeće plasiranom. Prilikom obaveštavanja o osvojenoj nagradi Organizator će obavestiti dobitnika o datumu i mestu predaje nagrade. Od pobednika će se tražiti saglasnost da njegovi lični podaci, koji predstavljaju njegov identitet, mogu biti objavljeni. Davanjem saglasnosti pobednik daje pristanak da Organizator može koristiti njegove lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, grad, adresu, e-mail korisnika i fotografiju. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da pruži na uvid Organizatoru važeću ličnu ispravu - ličnu kartu ili pasoš, kako bi se neosporno utvrdio njegov identitet. Ukoliko iz važeće lične isprave Organizator utvrdi da dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nagrada će biti dodeljena sledeće plasiranom učesniku. U slučaju da je pobednik maloletno lice, prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu staratelja sa ličnom ispravom. Ukoliko učesnik Konkursa ne postupi po ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju nagrada pripada sledeće plasiranom.

Nagrada će biti dodeljena u roku od 30 dana od dana proglašenja dobitnika.

Učesnik ne snosi nikakve poreze, obaveze ni naknade direktno povezane sa nagradom.

7. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti pravila Konkursa je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije iz daljeg takmičenja učesnika koji je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način ometa igru, Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz Konkursa, bez daljeg obrazloženja.

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pravo učestvovanja na Konkursu nemaju zaposleni Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća); lica koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobednika; sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica.

Učestvujući na ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

9. PUBLICITET

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko pobede, njihovo ime i prezime mogu koristiti za potrebe Organizatora bez naknade, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

10. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na fan strani.

11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na svojoj fan stranici.

12. KONTAKT

U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Konkursa, korisnik se može obratiti Organizatoru putem poruka na adresi: utisak@mimteamfood.rs

13. OSTALO

Organizator Konkursa ne preuzima nikakvu odgovornost za opštu upotrebu sajta Facebook i Instagram. Ovaj Konkurs ni na koji način ne sponzoriše, ne odobrava niti sprovodi Facebook i Instagram, niti je sa njima povezan ni na koji drugi način. Razumljivo je da svoje podatke dajete kompaniji MIM TEAM FOOD DOO, a ne kompanijama Facebook i Instagram. Dostavljene lične podatke učesnika Konkursa Organizator će koristiti isključivo radi kontaktiranja pobednika i u svrhu sprovođenja Konkursa, a Organizator se obavezuje da će te podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.